چرا همچین شدم !!

خونه چند وقته عین دسته گله ، برق میزنه 

نه که مواقع دیگه کل کثیف باشه ها ولی این جور خانه داری هم هیچ وقت مدلِ من نبوده ،حالا چرا همچین شده ؟ آهان چون کارهای مهم تری هست که باید انجام بشه!! 

ولی طبق عادت و اخلاقهای نه چندان دلپسندِ این چند سال اخیرم هر کاری می کنم تا اون کارهارو نکنم !!

آی خونه تمیز می کنم ، آی غذا درست می کنم ، آی جمع و جور می کنم که بیا و ببین 

حالا از دیروز یه کار مهمتر پیش اومد و از دیروز همه اون کار مهم قبلی هارو انجام دادم تا این یکی رو انجام ندم 


الان هم چون خونه دیگه کاری نداشت  اون کار مهم قبلی ها هم انجام شد. در راستای همین پروسه شرح داده شده پاشدم اومدم اینجا که بنویسم !!


منبع این نوشته : منبع
انجام ,خونه